PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. WITOSA W BIEZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 .pdf