YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

Drukuj PDF

Projekt „Czas pasjonatów”

Uczniowie klas IV a oraz V a i b uczestniczyli w zaj?ciach realizowanych w ramach projektu „Czas pasjonatów”. Zaj?cia „Poznawanie przez eksperymentowanie” prowadzone by?y przez pani? Ew? Wzi?tek. W ramach projektu uczniowie przeprowadzali ró?ne rodzaju eksperymenty, do?wiadczenia oraz obserwacje.