YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

Czas Wielkiego postu sk?ania nas do refleksji, zatrzymania si? na chwil? i wyciszenia.

Dla uczniw naszej szko?y ten czas zwi?zany by? z uczestnictwem w spotkaniu z grup? Wyrwani z niewoli. Nasi go?cie ?wiadectwem swojego ?ycia i autentyczno?ci? wiary pokazali nam jak ?y? z Bogiem na co dzie?. M?odsi uczniowie wyjechali do kina, przygotowywali prace plastyczne z r?nego rodzaju ziaren oraz uczestniczyli w pogadance prozdrowotnej. Wszyscy uczniowie wys?uchali te? nauki w ko?ciele.

Dzi?kujemy grupie Wyrwani z niewoli, Pani Lucynie Prostak, ksi?dzu Proboszczowi oraz dyrekcji.

Katechetki