YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

Skrzypek na dachu"

Tu? przed feriami grupa uczniw z naszej szko?y uda?a si? do Teatru Wielkiego w Poznaniu na musical pt. Skrzypek na dachu. W spektaklu wyst?pi?o blisko 100 artystw: soli?ci, chr, orkiestra i tancerze. By?o to wspania?e widowisko, ktre dostarczy?o wielu pozytywnych, artystycznych wra?e?. Obejrzeli?my histori? biednego Tewjego mleczarza z ma?ej ?ydowskiej wioski, ktry ?yj?c skromnie i zgodnie z tradycj?, chc?c zapewni? utrzymanie ?onie i crkom na wydaniu, marzy? cicho o bogactwie, o czym us?yszeli?my w s?ynnej piosence Gdybym by? bogaczem. To w?a?nie z motywem tej piosenki w pami?ci i na ustach wracali?my zadowoleni do domu.
L. Klim