YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

Lekcje troch? inne ni? zwykle

Warto jest zaanga?owa? uczniw w proces uczenia. Jak to zrobi?? Najlepiej to im powierzy? prowadzenie zaj?? z innymi uczniami. W gimnazjum lekcje edukacji dla bezpiecze?stwa prowadzili do?? nietypowi nauczycielesiostry: Maria i Barbara Kry? ( klasa III a), oraz Agata Rybarczyk (klasa III b). Uczennice wybra?y temat lekcji, przygotowa?y wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, zaplanowa?y tok lekcji i z ogromnym zaanga?owaniem przeprowadzi?y zaj?cia. Maria i Basia podzieli?y si? z kolegami i kole?ankami ogromn? wiedz? i swoimi umiej?tno?ciami na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku z?ama? i krwawie?, Agata natomiast zapozna?a uczniw jak rodzi? sobie z wych?odzeniem organizmu i odmro?eniami. Dziewczyny poradzi?y sobie znakomicie. Uczenie innych pozwala na rozwj nowych umiej?tno?ci, wymaga kreatywno?ci i otwarto?ci.
Arleta Szel?g