YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W ramach akcji BEZPIECZNE FERIE W GMINIE WRONKI w poniedzia?ek 22 stycznia odby?o si? spotkanie z panem policjantem. Podczas tego spotkania dzieci zapozna?y si? z zasadami bezpiecznego sp?dzania czasu wolnego oraz dowiedzia?y si?, gdzie mog? organizowa? zabawy na ?niegu i lodzie. Nasz go?? zwrci? szczegln? uwag?, jak niebezpieczne jest ?lizganie si? na skutych lodem rzekach, stawach i jeziorach oraz zje?d?anie z grek znajduj?cych si? blisko ruchliwych ulic. Oprcz tego uczniowie klasy pierwszej otrzymali odblaski, dzi?ki ktrym b?d? bezpieczni na drodze. Na zako?czenie Pan policjant ?yczy? wszystkim dzieciom udanych ferii.

Ewa Kaczor