YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

Obiady 2018, cena jednego obiadu = 3,50 z?


Koszt obiadw za stycze? 2018 wynosi: 73,50 z?
P?atno?? przelewem na numer rachunku:

Szko?a Podstawowa w Biezdrowie
numer konta:

20 8961 0002 2002 0000 0107 0002

Tytu?em: obiady l. 2018 imi? i nazwisko ucznia, adres
Termin wp?at do 15.01.2018 r.
Ucze? przynosi potwierdzenie przelewu bankowego do p. Kabaci?skiej do 15.01.2018 roku.
Od wp?at po terminie program ksi?guj?cy b?dzie nalicza? ustawione odsetki.