YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

Spotkanie z policj? i psem specjalnym

Dnia 24 listopada w ramach realizacji statutowych zada? szko?y - profilaktyka: przeciwdzia?anie narkomanii i dopalaczom- go?cili?my w naszej szkole policjantk? Komendy Powiatowej w Szamotu?ach pani? Ewelin? Grabow? i funkcjonariusza Aresztu ?ledczego w Szamotu?ach pana Macieja Cz?ap? wraz z psem specjalnym. Zaproszeni go?cie dostarczyli nam wiedzy dotycz?cej skutkw stosowania ?rodkw psychoaktywnych; wp?ywu uzale?nienia na ?ycie cz?owieka i jego rodziny , sankcje karne oraz mechanizmy powstawania uzale?nienia.

Monika Wo?niak