YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

?NIADANIE DAJE MOC

Podobne jak w roku ubieg?ym, w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, dnia 8 listopada 2017 roku uczniowie klas 0-III wzi?li udzia? w akcji ?niadanie daje moc". Dzieci dowiedzia?y si? o roli ?niadania, najwa?niejszego posi?ku w ci?gu dnia, dzi?ki ktremu maj? si?? i energi? do nauki i zabawy. Najpierw przygotowa?y, a potem wsplnie spo?ywa?y drugie ?niadanie. W przygotowaniach, ochoczo wsparli ich rodzice. Dzi?ki nim na stole nakrytym bia?ym obrusem znalaz?y si? same zdrowe produkty: p?atki, mleko, jogurty, soki owocowe, twaro?ek, woda, r?ne gatunki chleba. Na wielkich p?miskach uczniowie przygotowali w?dliny i sery. By?y rwnie? owoce i warzywa. W dobrych nastrojach, z u?miechem na twarzach wszyscy zasiedli do sto?u. Wszystkie te dzia?ania z pewno?ci? przyczyni?y si? do utrwalenia zdrowych nawykw ?ywieniowych naszych uczniw, ale rwnie? wzmocni?y integracj? klasowej spo?eczno?ci.

Ewa Kaczor