YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 ľ 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - á8.00-8.45
lekcja 2 - á8.55-9.40
lekcja 3 - á9.55-10.40
lekcja 4 - á10.50-11.35
lekcja 5 - á11.50-12.35
lekcja 6 - á12.50-13.35
lekcja 7 - á13.45-14.30
lekcja 8 - á14.35-15.20

Drukuj PDF

äGdzie mo?na dzisiaj ?wi?tych zobaczy?ůö Jan Pawe? II, Matka Teresa z Kalkuty, ?w. Urszula Ledˇchowska, rzesze Anio?ˇw i wielu innych ?wi?tych by?o z nami wieczorem 31 pa?dziernika. Wigilia Wszystkich ?wi?tych by?a okazj? do modlitwy, kultu ?wi?tych Ko?cio?a katolickiego oraz zabawy. Dzi?kujemy wszystkim, ktˇrzy pomogli w organizacji Pochodu Wszystkich ?wi?tych.
Katechetki