YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

24 pa?dziernika 2017 roku nasz? szko?? odwiedzili przedstawiciele Urz?du Miasta i Gminy Wronki: Pan Robert Dorna oraz Pan Tobiasz Cho?alski w towarzystwie naszej absolwentki Darii Kaszkowiak. Wraz z z uczennic? kl. IIIa Barbar? Kry? go?cie przedstawili form? dzia?alno?ci M?odzie?owej Rady Gminy i wzbudzili zainteresowanie uczniw sprawami gminy. Uczniowie zadawali szereg pyta? dotycz?cych miejsc rozrywki dla m?odzie?y, o?wietlenia czy gminnych drg, a w zamian uzyskiwali rzeczowe odpowiedzi.

Ewa Wzi?tek