YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Drukuj PDF

JESTE?MY JU? UCZNIAMI

13 pa?dziernika 2017 roku w naszej szkole odby?a si? uroczysto?? Pasowania na uczniw klasy pierwszej. Zanim nast?pi? jednak ten wa?ny w ?yciu ka?dego ucznia moment, dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci w programie artystycznym, oklaskiwanym przez starszych kolegw i kole?anki, przyby?ych na uroczysto?? rodzicw i go?ci. Nast?pnie pierwszoklasi?ci z?o?yli uroczyste ?lubowanie. Dyrektor Szko?y pani Danuta Ma?lona dokona?a ceremonii pasowania, dotykaj?c rami? ka?dego ucznia du?ym o?wkiem i wypowiadaj?c s?owa: Pasuj? Ciebie na ucznia klasy pierwszej. Z okazji tej uroczysto?ci dzieci otrzyma?y pami?tkowe dyplomy, gry planszowe ufundowane przez rodzicw oraz mi?e niespodzianki przygotowane przez uczniw z edukacji wczesnoszkolnej. Ten dzie? na d?ugo pozostanie pierwszakom w pami?ci.

Ewa Kaczor