YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

10.00-16.00

Wtorek

8.55-12.30

Środa

10.00-12.35

13.40– 14.25

Czwartek

9.00 – 14.30

Piątek

9.00-12.35

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.40-15.25

 

  • Gwarantuje uczniom bezpieczeństwo.
  • Zna i stosuje się do norm zasad społecznych, twórczo i aktywnie rozwiązuje problemy i konflikty.
  • Uczy dialogu i porozumienia, kształtuje uczniów, którzy harmonijnie współpracują z innymi.
  • Rozwija zainteresowania(min. kulinarne, sportowe) uczniów i motywuje ich do działania oraz przygotowuje na porażki i sukcesy.
  • Buduje relacje otwartości i tolerancji dla różnych  światopoglądów,  o ile te sprzyjają dobru człowieka i otaczającego go świata.
  • Uczy się uczyć .
  • Przygotowuje uczniów do świadomego funkcjonowania w świecie dorosłych.
  • Współdziała z rodzicami, którzy są partnerami szkoły.
  • Kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkoły, a działania pedagogiczne i opiekuńczo- wychowawcze kieruje na dobro uczniów.
  • Wprowadza innowacyjne działania.