YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

9.00-11.40

12.40 - 16.00

Wtorek

8.50-11.40

Środa

10.00-12.40

13.40– 14.00

Czwartek

8.55 – 14.30

Piątek

8.00-12.35

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.40-15.25

rok szkolny 2013/2014

Obycie umila życie

Autor innowacji - pani Izabela Kowalska.

Cel - poznanie zasad savoir - vivre.

Opis innowacji - nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, wdrażanie w życie takich wartości jak wychowanie, kultura, dobre maniery i życie towarzyskie.

Innowacja wpisana pod numerem 5361.2.119.2013.

 

Czas na zdrowie w Zespole Szkół w Biezdrowie
A
utor innowacji - pani Agnieszka Kurasz.

Cel - Popularyzacja zdrowego stylu życia ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych.

Opis innowacji - uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania i korzyści wynikające z  aktywnego trybu życia, nauczą się przygotowywać zdrowy posiłek.

 

Rok szkolny 2014/2015

Mały inżynier

Autor innowacji - pani Anna Ćwiertnia.

Cel - poprawa jakości pracy szkoły poprzez zainteresowanie naukami ścisłymi oraz umożliwienie samodzielnego wykonywania doświadczeń.

Opis innowacji - zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi oraz umożliwienie samodzielnego wykonywania doświadczeń.

 

Przedsiębiorczość - kreatywny, przedsiębiorczy zespół to My

Autor innowacji - pani Agnieszka Kurasz.

Cel - kształtowanie postaw i doskonalenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Opis innowacji - rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie pracy zespołowej, przygotowanie ucznia do dalszej kariery edukacyjnej i radzenia sobie w życiu.

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Historyczna brama do rejonu Poznania

Autor innowacji - pani Ewa Grabarkiewicz.

Cel – poznanie swojego regionu.

Opis innowacji - zainteresowanie uczniów historią. Uczniowie poznają historię swojej Małej ojczyzny miejsce zamieszkania, gminę, powiat, województwo, zachęcenie uczniów do poznania i zrozumienia zawiłych dziejów naszego regionu.

 

 

Ekologia i zdrowie w Zespole Szkół w Biezdrowie

Autor innowacji - pani Małgorzata Graczyk, Ewa Grabarkiewicz, Ewa Wziętek, Donata Borowicka – Zimny, Agnieszka Andrzejak.

Cel – propagowanie ekologii i zdrowego trybu życia.

Opis innowacji – Innowacja będzie obejmowała wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, historię, przyrodę, godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, plastykę i religię. Realizowane będą w działach –

  • drugie życie papieru, metalu, tkanin, szkła, staroci, tworzyw sztucznych,
  • żywienie np. sposób na niejadka,
  • konkursy np. makieta wsi Wincentego Witosa,
  • pantomima,
  • wielogabarytowe dekoracje z materiałów recyklingowych.