YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20


STATUT

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


PROCEDURY POST?POWANIA KRYZYSOWEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

Przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

REGULAMINWYCIECZEK

Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN DOWOZW


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STO?WKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie