YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

800 - 1140
1240 - 1430

Wtorek

1000 - 1240
1340 - 1600

Środa

800 - 1430

Czwartek

900 – 1230
1330 – 1430

Piątek

900 – 1130

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

19 X 2017, godz. 18.00 - 19.30- drzwi otwarte

13-17 XI 2017 - wywiadówki śródokresowe
(wychowawca powiadamia dwa tygodnie przed terminem)

7 XII 2017, zmiana terminu na  14 XII 2017r. godz. 18.00-19.30 - drzwi otwarte

23-31 XII 2017 - przerwa świąteczna

25 I 2018, godz. 18.00- wywiadówka śródroczna

12 II 2018 - 23 II 2018 - ferie zimowe

15 III 2018, godz. 18.00-19.30 -  drzwi otwarte

29 III - 3 IV 2018 - przerwa świąteczna

23-27 IV 2017 - wywiadówki śródokresowe
(wychowawca powiadamia dwa tygodnie przed terminem)

2 i 4 maja 2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, są zajęcia opiekuńcze

17 V 2018, godz. 18.00-19.30 -  drzwi otwarte

1 VI 2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, są zajęcia opiekuńcze

22 VI 2018 zakończenie roku szkolnego